Utsiktsbakken Brassband - Jubileumskonsert

lørdag 19. november
kl.17:00

For 4. gang arrangerer Utsiktsbakken Brassband jubileumskonsert i Maihaugsalen sammen med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps.

Utsiktsbakken Brassband ble stiftet i 1987, og består i dag av 25 utviklingshemmede musikanter i alder fra 14 – 50 år. Korpset er svært aktivt, og gir mellom 10-15 konserter i året. Siste store konsert var sammen med Oslo Politiorkester.

Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps er 3. gardekompani sin musikktropp. De er igjen klare til å glede publikum med sitt ferske program under ledelse av sin nye dirigent, musikkmajor Sverre Olsrud.
Korpset består av ca. 55 musikanter. De representerer en lang og rik militær musikktradisjon. Repertoaret er bredt, og går over flere sjangre. Publikum kan vente seg både kjente norske stykker, men også spennende musikk fra flere verdensdeler.

Under konserten vil korpsene har egne avdelinger, det blir samspillsnumre og enkelte av Utsiktsbakken Brassbandets musikanter vil være solister med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps.

Vi gleder oss, og ønsker alle hjertelig velkommen!