Søre Ål Skolemusikk

AVLYST!

Søndag 11. april

Konsert kl. 14.00 og 16.00

Søre Ål Skolemusikk har satt sammen en flott underholdningskonsert med musikk fra både film og musikal. Du vil få høre aspiranter, juniorer, hovedkorps og ungdomskorps i en rikholdig og flott konsert. 

Aspirantkorpset ledes av Henrik Selbæk og Annette Haug Franset. En flott mulighet til å se og høre de yngste i korpset og hva de har lært i sitt første korpsår
Juniorkorpset ledes av Grethe Berntsen. Det yrer og gror i Søre Ål Skolemusikk, og juniorkorpset teller hele 15 medlemmer. Gled deg til tøffe rockerytmer og stemningsfull musikk med denne dyktige og glade gjengen.
Hovedkorpset ledes av Grethe Berntsen. Hovedkorpset til Søre Ål Skolemusikk har de siste årene vunnet flere konkurranser og holdt veldig høyt nivå. I denne konserten spiller de flott og underholdende musikk fra film og musikal.
Ungdomskorpset ledes av Henrik Selbæk. Ungdomskorpset består av musikanter som er på ungdomsskoletrinnet og eldre. De organiserer seg selv, og har i år invitert musikanter fra de andre skolekorpsene i Lillehammer. Det er blitt et spennende korps med veldig høyt nivå som skal vise seg frem i denne konserten. 

Dette er en konsert for alle som er glad i musikk og korps!

 

Les mer om smittevern, og info ved evt. avlysning / flytting av arrangement!

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum