UngINN

UngINN gjelder for all ungdom mellom 13 og 21 år i Innlandet. 

UngINN - Kulturkort for ungdom gir rabatterte billetter til utvalgte forestillinger i Maihaugsalen. 
Ungdom som har kjøpt billetter med UngINN-rabatt, skal uoppfordret fremvise UngINN-kort (eller tidligere kulturkort) og legitimasjon. 

Kulturkortet er gratis og utstedes av Innlandet Fylkeskommune. Les mer her!