Fotografering og mobilbruk

På de aller fleste forestillinger er det ikke tillatt å fotografere/filme.
Vis hensyn til de rundt og bak ved eventuell mobilbruk.

På forhånd takk!