Garderobe

Av sikkerhetsmessige grunner er det garderobeplikt i Maihaugsalen.
Garderobene låses under forestillingen.
Garderobenummeret er det samme som plassnummeret på billetten din

Låsbare oppbevaringsbokser er tilgjengelig

 

 

.